Przejdź do treści
Strona główna » Informacje bieżące » I edycja Rodzinnego Konkursu Plastycznego „O Warmio moja miła… „im. Rity Kostki

I edycja Rodzinnego Konkursu Plastycznego „O Warmio moja miła… „im. Rity Kostki

 • przez

Regulamin rodzinnego konkursu rysunkowego „O Warmio moja miła…” im. Rity Kostki

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej edycji konkursu plastycznego, którego celem jest zaproszenie dzieci do przedstawienia piękna ziemi warmińskiej. Praca ma przedstawiać piękno przyrody i wyjątkowość miejsca w jakim żyjemy. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę dzieci na piękno przyrody naszego regionu oraz zaszczepić w nich postawę wdzięczności za piękny świat.

Konkurs ten jest też sposobem upamiętnienia śp. Rity Kostki, która całe swoje życie poświęciła krzewieniu postaw prorodzinnych i patriotycznych, poprzez  zachowywanie tradycji i zwyczajów Świętej Warmii.  W założonym wraz z mężem i siedmiorgiem dzieci Ognisku Kultury Rodzinnej św. Huberta w leśniczówce w Kudypach koło Olsztyna propagowała język i kulturę warmińską.

Organizatorem konkursu rysunkowego jest Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie.

Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Archidiecezji Warmińskiej

               Informacja o konkursie jest powszechnie dostępna na stronie internetowej www.ak-warmia.org.pl

Celem Konkursu jest

Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie  do końca grudnia 2023 r. przesłać na adres koordynatora: Agnieszka Bułak, ul. Kopernika 3, 14-310 Miłakowo

 • Praca może być wykonana rodzinnie (dziecko wraz z rodzicami lub rodzeństwem)
 • Każda placówka powinna przeprowadzać etap wstępny, z którego komisyjnie zostaną wybrane 3 najciekawsze prace, które zostaną przesłane do organizatora.
 • Praca powinna być wykonana w formacie A4
 • Może być wykonana dowolną techniką
 • Na odwrocie praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz wskazywać dane placówki edukacyjnej
 • wraz z pracą dziecka dołączyć należy oświadczenie rodzica o ochronie danych osobowych
 • Organizator poprzez powołaną przez siebie Komisję Konkursową dokonuje wyboru prac i ogłasza zwycięzców.
 • Ogłoszenie wyników na stronie internetowej ak-warmia.org.pl
 • Prace nie zostaną odesłane do uczestników
 • Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę opiekunów prawnych uczestnika na publikacje jego pracy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym oraz akceptację niniejszego regulaminu.

Koordynator konkursu

Agnieszka Bułak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *